Forfatter: Thue

WT 28.4.2018

WT 28.4.2018

Centrum afholder WT (officiel prøve) på adressen Bollervej 155, Horsens

Prøveleder: Marianne Røjgaard, tlf.: 42 23 99 88

Prøvelederass.: Anja Baumhauer

Postmestre: Michael Karlson, Bjarke Buur Røjgaard og Niels Knudsen

Indskrivning: 07:30 – Parole: 08:20 – Prøvestart: 08:30

Efterlysningen gælder hjælpere til prøven. Der mangler ca. 8 hjælpere, der får opgaver som at kaste dummy eller lægge dummy ud i terrænet.

Er du uerfaren i jobbet som hjælper, vil du blive hjulpet og vejledt – der findes ingen dumme spørgsmål.

Få en herlig dag i selskab med andre hundetosser, god forplejning og masser af frisk luft – har du lyst, så kontakt Marianne Røjgaard, tlf.: 42 23 99 88

B – prøve og Brugsprøve d. 5.5.2018

B – prøve og Brugsprøve d. 5.5.2018

Sammen med den officielle markprøve i Kulsø afholdes

Brugsprøve

Dommer: Hanne Løber Thuesen

Der kan tilmeldes på forhånd via dette link

 

Ellers er der tilmelding på dagen mellem kl. 10:00 – 12:00

Tilmeldte:

 

Oplysninger vedrørende B – prøven kommer senere

Tilmelding til B – prøven foregår via hundeweb

Billeder på hjemmesiden

Billeder på hjemmesiden

Lidt om brug af, og indsendelse af billeder

 

Hvis du tager billeder fra diverse arrangementer, som du synes skal på hjemmesiden. Så send dem til webmasteren.

Det er til en hver tid regionsledelsen der afgør hvad der bliver lagt på hjemmesiden.

Billederne må bruges privat, men ikke kommercielt.

Billederne må ikke indsendes til fotokonkurrencer.

Baggrunden for disse regler, er at vi rigtig gerne vil have medlemmerne til at tage billeder. Billeder som ikke bliver misbrugt til andet brug.

Opdateret 20. juli 2017

Billeder og resultater fra skuet i Vonge

Billeder og resultater fra skuet i Vonge


BIS Baby

 1  Golden Rudebeck`s  once in our lifetime  Ejer: Palle Rudebeck
 2  Labrador  Sylvan Okeana’s Edite  Ejer: Majbritt Kristiansen
BIS Hvalp

 1  Labrador  Poster`s Galway Girl  Ejer: Majbritt Kristiansen
 2  Golden  Kildespring Ortega  Ejer: Anita Teglværk
 3  Flat coated  Huntlovers Tailor-madet Hilfinger  Ejer: Jane Berwald
BIS
 1  Labrador  Lab Heartbreaker`s Sailor  Ejer: Susanne Hemmingsen
 2  Golden  Touch of Magic Just Wait And See  Ejer: Kirsten Laugesen
 3  Curly  Curlygames Peli  Ejer: Jens M Jensen
 4  Flat coated  Hegnets Famous By Nelson Mandela  Ejer: Lind Stenkilde
 5  Toller  Redmound`s outright Hunte`s Dixie  Ejer: Kristian Nielsen
Bedste brugsprøvehund:

Golden  “Touch of Magic just for me” –  fører og ejer: Helge Duus

Barn og hund under 10 år:

Lab Iklo ført af Victoria

Curly Viki ført af Magnus

Lab Zyma ført af Naya

Lab Hopla ført af Thea

Lab Frida ført af Sander

Lab Ibi ført afLaura

Lab ? ført af Nanna

Barn og hund over 10 år:

Lab Bella  ført af Louise

Resultater fra UWT – Tørring

Resultater fra UWT – Tørring

 

Begynderklasse

1. Vinder Ellen Nielsen med Brown Hunt’s Mira
2. Vinder Annette Abel med Abellabbens Power Princess Tessa
3. Vinder Lena Markisen med Team Meinert’s Violetta Frencesca
4. Vinder Maria Laursen med Junior

Åben klasse

1. Vinder Annie Vejlin med Brown Hunt’s Bounty
2. Vinder Peter Abel med Partridge Frozen Queen
3. Vinder Jens Jørgensen med Abellabbens Power Tino
4. Vinder Birgitte Larsen med Seahill High Wind Mac. Dusen

 
Vinderklasse

1. Vinder Morten Mousten med Moukjærs Aiko
2. Vinder Peter Abel med Abellabbens Mærsk
3. Vinder Hans Jørgen Lundgaard med Hancock
4. Vinder Henrik Billeschou med Vassruggens Eirik Röde

 
C – Prøve d. 6.5.2018

C – Prøve d. 6.5.2018

C – Prøven finder sted i Kulsø med

Prøveleder: Jens M. Jensen og
Prøvelederass. Svend-Erik Larsen

Mange flere oplysninger samt tilmelding til prøven er klar, når vi nærmer os

Referat fra årsmødet 25. januar 2018

Referat fra årsmødet 25. januar 2018

Referat fra Region Centrum Årsmøde

Valg af dirigent: Ledelsen forslår Carsten Andersen. Vælges ved applaus

Valg af referent: Marianne Røjgaard. Vælges ved applaus

Valg af mindst 2 stemmetællere: Kristian og Bjarke Buur Røjgaard

Ledelsen aflægger beretning til godkendelse. – Enstemmigt godkendt.
Fremlægger planer for fremtidigt arbejde: Formanden har ytret ønske om at man fremadrettet skal være 7 medlemmer i ledelsen, da 5 kan være sårbart. Gældende regler gør det mulig fra næste årsmøde.
Der er pt. Et ønske fra Dansk Retriever klub side om at ensarte tingene mere i regionerne, dog er der ingen endelig udmelding på tiltag, men dette tages op når det bliver aktuelt.

Beretning fra Div. Udvalg:

Markprøve udvalg:
Udvalget takker for god opbakning til div. prøver der er afholdt i 2017.
Prøveledere nævnes og får særlig tak for stor indsats.
Der takkes for indsatser til Regionens brugsprøver.
Hold DM på Fur blev til en flot 2.plads med lige point som vinderne til Centrum. Holdkaptajn Morten Rasmussen takkes for en flot indsats og udvalget meddeler at han igen i år har takket ja til at være Centrums kaptajn og stå for udtagelsen til holdet.
Der er planlagt 4 prøver i 2018 + Hold DM træning. Er påsat på Centrums hjemmeside.
Alle der har bidraget til Udvalgets aktiviteter får stor tak.

Trænings udvalg:
2 medlemmer er udtrådt: Birgit Bie Rasmussen og Karin Gregersen.
De takkes for deres store indsats.
Indtrådt i stedet er: Svend Erik Kristensen og Erling Kruse.
Alle instruktører får stor tak for deres indsat.
354 hunde har været igennem på træningspladsen som er en ny rekord for Regionen.
Igangværende aktiviteter: Vinter Drive in træning + nyoprettet tilbud om sporhold som Erling Kruse står i spidsen for.
4 instruktører er send afsted på Retrieverklubbens instruktør uddannelse:
Birgit Bie Rasmussen
Karin Gregersen
Marianne Røjgaard
Michael Domino
– Forårstræning er nu planlagt og tilmelding er åben på hjemmesiden.

Skue udvalget:
5/3 2017 blev der afholdt skue i Vonge hallen. 2 Norske dommere dømte 41 hunde.
– Der siges tak til sponsorerne
Hanne er trådt ud og takkes for sin store indsats. De er nu to medlemmer tilbage og har et stort ønske om flere kræfter i udvalget.
Marianne Røjgaard træder til pr. dd.
4/3  afholdes igen vores årlige skue i Vonge hallen.

Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge.
kassebeholdningen ser fornuftig ud, trods investering i 6 nye Walkie talki radioer.
Godkendes ved applaus.
Budget for indeværende år: Der bugetteres med et forsigtigt overskud på 1000 kr.
– Kommentar fra Revisor Karin Knudsen:
Ledelsen bør fremadrettet ved skift af kasser først overdrage opgaven når formaliteter er gået på plads i forhold til hvem der kan tilgå klubbens konti, så vi undgår en lignende situation med at ny kasser skal ligge store summe penge ud for klubben af sin privat økonomi.
Dette tages til efterretning.

Valg til regionsledelsen:

Nuværende på valg:
Michael Karlson – ønsker genvalg
Thomas Vingum Jensen – ønsker ikke genvalg
Kim Leen 2. supleant

Følgende stiller op til valg:
Henrik Sørensen
Niels Knudsen
Michael Karlson
Hanne Thuesen
Kim Leen

Der stemmes ved hemmelig afstemning via stemmesedler. 3 navne skrives på hver seddel.
2 vælges til ledelsen – 2 vælges til suppleanter
optælling:
Valgt til ledelsen:
Michael Karlson
Henrik Sørensen
1. Suppleant: Hanne Thuesen
2. Suppleant: Niels Knudsen

 

Tillykke med valget ved applaus og Thomas og Kim Leen takkes for sit engegement i Ledelsen

Valg af revisor samt revisorsuppleant:
Revisor: Karin Knudsen genvælges ved applaus
Revisor suppleant: Preben G. Andersen ved applaus

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkommende forslag

Årets initiativpris uddeles:
Instruktør Karin Gregersen tildeles prisen.
Hun er indstillet af ledelsen for sit store arrangement for at have lydighedshold kørende stort set året rundt.
Hun er en passioneret instruktør og hun har en positiv tilgang til både træningen, hundene og deres førere. Regionen føler sig heldige med at Karin vil bruge sine kræfter på en stor indsats som kommer mange af vores medlemmer til gode.
Velfortjent og tillykke tillykke til Karin.

 

Der uddeles jubilæumsnåle fra Dansk retriever klub:
Ervin Boldes – 25 års medlemskab
Birger Hansen – 25 års medlemskab
Kirsten Sander – 25 års medlemskab
Bjarne Simonsen – 25 års medlemskab
Michael Karlson – 25 års medlemskab
Preben Andersen – 40 års medlemskab

Stort tillykke og applaus til alle.
Nåle fremsendes til de der ikke er tilstede på dagen.

 Michael Karlson

Preben Andersen

Eventuelt:
Der er indkøbt 6 Walkie talkie radioer som kan benyttes til evt. afholdelse af prøver.

Forårs træning 2018 i DRK Centrum

Forårs træning 2018 i DRK Centrum

Træningen foregår 8 gange
Pris: 400,00 kr.

OBS: De første 2 gange starter træningen kl. 17:30 pga. vintertid

Træning i Horsens:
Hvalpemotivation:
Instruktør: Karin Knudsen
Tirsdag d. 13-03-2018 kl 16:45 OBS
Pris: 350 kr.
8 deltager
Mødested på Dyrskuepladsen


Lydigheds-/Brugstræning
Instruktør: Torsten og Marianne Olesen
Fredag d. 16-03-2018 kl 18:00
10 deltager
Mødested på Dyrskuepladsen


Begynderklasse træning:
Instruktør: Birgit Bie Rasmussen
Hjælper Camilla Conradsen
Tirsdag d. 13-03-2018 kl 17:30. OBS
8 deltager
Mødested P- Plads på Lovbyvej


Åbenklasse træning:
Instruktør: Michal Karlson
Onsdag d. 14-03-2018 kl 18:00
8 deltager
Mødested: P- Plads på Lovbyvej


6 x Vinderklasse træning:
Instruktør: Mogens Bülow og Thomas Vingum Jensen
Hjælper: Anja Baumhauer
Onsdag d. 14-03-2018 kl 18:30
12 deltager
Mødested P-Plads på Lovbyvej


Træning i Skanderborg
Åbenklasse træning:
Instruktør. Kim Leen
Hjælper Anders Lonnebjerg
Torsdag d. 15-03-2018 kl 18:00
8 deltager
Mødested Sletten


Træning i Silkeborg
Begynderklasse træning:
Instruktør: Annie Vejlin
Føl: Michael Domino
Onsdag d. 14-03-2018 kl 18:00
8 deltager
Mødested A.C. Illumsvej


Træning i Vejle
WT Begynder-/ Åbenklasse træning
Instruktør: Niels Knudsen
Mandag d. 12-03-2018 kl 17:00. OBS
8 deltager
Mødested Skoleskoven


UWT i Tørring d. 3.3.2018

UWT i Tørring d. 3.3.2018

Sponsorer:

Forårets UWT finder sted d. 3.3.2018 på Søndre Fælledvej 30, 7160 Tørring

Prøveleder: Jane Jensen, jane@50593948.dk, tlf.: 50 59 39 48

Mødetid: kl. 08:00

Parole: kl. 08:30 – prøvestart umiddelbart herefter

Dommere: Finn Mikkelsen, Per Hjermitslev, Per Rethmeier og Thomas Kaldsen
Postmestre oplyses senere

Pris: 170,00 kr. for alle klasser

Tilmeldingen er lukket

Deltagere:

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk