Kategori: Medlemsinfo

Årsmøde d. 23.1.2020

Årsmøde d. 23.1.2020

Der indkaldes hermed til Årsmøde i Region Centrum
Torsdag d. 23. januar 2020, kl. 19:00
Håndværker- og Industriforeningens lokaler, Allegade 16, 8700 Horsens
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst to stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
4. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
5. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge samt budget for indeværende år
6. Valg til regionsledelsen:

Michael Karlson – modtager genvalg
Henrik Sørensen – modtager genvalg

Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til behandling på årsmødet indsendes til regionsledelsen senest 14 dage før årsmødet.

Opfordring

Vil du være med til at sætte kursen for Region Centrum?

I år er to medlemmer af regionsledelsen i Region Centrum på valg.
Derudover har regionsledelsen stadig et ønske om at udvide bestyrelsen fra de nuværende fem til syv personer. Vi tror på, at flere medlemmer i ledelsen skaber en bedre debat og deraf et bedre grundlag for en beslutning.

Vi har brug for dig!

Derfor skal du stille op:

 • Din deltagelse i regionens aktiviteter er vigtig for dig.
 • Du får indflydelse på regionens udvikling og dermed din egen træning og fritid.
 • Du tager ansvar og hjælper også andre medlemmer ved at gøre regionen bedre.
 • Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan tage med dig.
 • Du lærer andre frivillige i klubben at kende og skaber et godt netværk.

Det kan du få indflydelse på:

 • Du træffer beslutninger om den daglige drift af regionen herunder styring af økonomien.
 • Du laver retningslinjer for hvordan samarbejdet mellem regionen og medlemmerne skal fungere
 • Du skaber overordnede rammer for et godt samarbejde mellem regionens udvalg og med landets øvrige DRK regioner

Sådan stiller du op:

Du skal melde dit kandidatur til regionsledelsen senest d. 20. december 2019.
Hvis du vil høre mere om regionsledelsens arbejde, inden du beslutter dig, er du er velkommen til at kontakte formand Michael Karlson eller en af os andre i ledelsen. Vores kontaktoplysninger finder du på hjemmesiden www.drk-centrum.dk

En lille opfordring mere

En lille opfordring mere

Hvis du tænker ”jeg kunne godt tænke mig at være med til at gøre en forskel”, men Regionsledelse ikke lige er sagen, så meld dig endelig ind i et af de andre udvalg.
Markprøve- / Trænings- / skueudvalgene, der er mange muligheder

Kontakt de respektive formænd for udvalgene, hvis det har vakt din interesse, de står klar med svar på dine spørgsmål.

Et godt tilbud

Et godt tilbud

Kære region Centrum

Vi vil gerne give et godt tilbud til alle regionens medlemmer på vores Siccaro dækkener, som tak for den støtte vi får fra jer.

Vi kan tilbyde alle medlemmer 15% rabat, når man køber Siccaro produkter, dertil medfølger en gratis tørrehandske og fri fragt.

Brug rabatkoden: Rabat

Link til vores side: www.hundeogkattefodershop.dk

Billeder på hjemmesiden

Billeder på hjemmesiden

Lidt om brug af, og indsendelse af billeder

 

Hvis du tager billeder fra diverse arrangementer, som du synes skal på hjemmesiden. Så send dem til webmasteren.

Det er til en hver tid regionsledelsen der afgør hvad der bliver lagt på hjemmesiden.

Billederne må bruges privat, men ikke kommercielt.

Billederne må ikke indsendes til fotokonkurrencer.

Baggrunden for disse regler, er at vi rigtig gerne vil have medlemmerne til at tage billeder. Billeder som ikke bliver misbrugt til andet brug.

Opdateret 20. juli 2017

Referat fra årsmødet 25. januar 2018

Referat fra årsmødet 25. januar 2018

Referat fra Region Centrum Årsmøde

Valg af dirigent: Ledelsen forslår Carsten Andersen. Vælges ved applaus

Valg af referent: Marianne Røjgaard. Vælges ved applaus

Valg af mindst 2 stemmetællere: Kristian og Bjarke Buur Røjgaard

Ledelsen aflægger beretning til godkendelse. – Enstemmigt godkendt.
Fremlægger planer for fremtidigt arbejde: Formanden har ytret ønske om at man fremadrettet skal være 7 medlemmer i ledelsen, da 5 kan være sårbart. Gældende regler gør det mulig fra næste årsmøde.
Der er pt. Et ønske fra Dansk Retriever klub side om at ensarte tingene mere i regionerne, dog er der ingen endelig udmelding på tiltag, men dette tages op når det bliver aktuelt.

Beretning fra Div. Udvalg:

Markprøve udvalg:
Udvalget takker for god opbakning til div. prøver der er afholdt i 2017.
Prøveledere nævnes og får særlig tak for stor indsats.
Der takkes for indsatser til Regionens brugsprøver.
Hold DM på Fur blev til en flot 2.plads med lige point som vinderne til Centrum. Holdkaptajn Morten Rasmussen takkes for en flot indsats og udvalget meddeler at han igen i år har takket ja til at være Centrums kaptajn og stå for udtagelsen til holdet.
Der er planlagt 4 prøver i 2018 + Hold DM træning. Er påsat på Centrums hjemmeside.
Alle der har bidraget til Udvalgets aktiviteter får stor tak.

Trænings udvalg:
2 medlemmer er udtrådt: Birgit Bie Rasmussen og Karin Gregersen.
De takkes for deres store indsats.
Indtrådt i stedet er: Svend Erik Kristensen og Erling Kruse.
Alle instruktører får stor tak for deres indsat.
354 hunde har været igennem på træningspladsen som er en ny rekord for Regionen.
Igangværende aktiviteter: Vinter Drive in træning + nyoprettet tilbud om sporhold som Erling Kruse står i spidsen for.
4 instruktører er send afsted på Retrieverklubbens instruktør uddannelse:
Birgit Bie Rasmussen
Karin Gregersen
Marianne Røjgaard
Michael Domino
– Forårstræning er nu planlagt og tilmelding er åben på hjemmesiden.

Skue udvalget:
5/3 2017 blev der afholdt skue i Vonge hallen. 2 Norske dommere dømte 41 hunde.
– Der siges tak til sponsorerne
Hanne er trådt ud og takkes for sin store indsats. De er nu to medlemmer tilbage og har et stort ønske om flere kræfter i udvalget.
Marianne Røjgaard træder til pr. dd.
4/3  afholdes igen vores årlige skue i Vonge hallen.

Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge.
kassebeholdningen ser fornuftig ud, trods investering i 6 nye Walkie talki radioer.
Godkendes ved applaus.
Budget for indeværende år: Der bugetteres med et forsigtigt overskud på 1000 kr.
– Kommentar fra Revisor Karin Knudsen:
Ledelsen bør fremadrettet ved skift af kasser først overdrage opgaven når formaliteter er gået på plads i forhold til hvem der kan tilgå klubbens konti, så vi undgår en lignende situation med at ny kasser skal ligge store summe penge ud for klubben af sin privat økonomi.
Dette tages til efterretning.

Valg til regionsledelsen:

Nuværende på valg:
Michael Karlson – ønsker genvalg
Thomas Vingum Jensen – ønsker ikke genvalg
Kim Leen 2. supleant

Følgende stiller op til valg:
Henrik Sørensen
Niels Knudsen
Michael Karlson
Hanne Thuesen
Kim Leen

Der stemmes ved hemmelig afstemning via stemmesedler. 3 navne skrives på hver seddel.
2 vælges til ledelsen – 2 vælges til suppleanter
optælling:
Valgt til ledelsen:
Michael Karlson
Henrik Sørensen
1. Suppleant: Hanne Thuesen
2. Suppleant: Niels Knudsen

 

Tillykke med valget ved applaus og Thomas og Kim Leen takkes for sit engegement i Ledelsen

Valg af revisor samt revisorsuppleant:
Revisor: Karin Knudsen genvælges ved applaus
Revisor suppleant: Preben G. Andersen ved applaus

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkommende forslag

Årets initiativpris uddeles:
Instruktør Karin Gregersen tildeles prisen.
Hun er indstillet af ledelsen for sit store arrangement for at have lydighedshold kørende stort set året rundt.
Hun er en passioneret instruktør og hun har en positiv tilgang til både træningen, hundene og deres førere. Regionen føler sig heldige med at Karin vil bruge sine kræfter på en stor indsats som kommer mange af vores medlemmer til gode.
Velfortjent og tillykke tillykke til Karin.

 

Der uddeles jubilæumsnåle fra Dansk retriever klub:
Ervin Boldes – 25 års medlemskab
Birger Hansen – 25 års medlemskab
Kirsten Sander – 25 års medlemskab
Bjarne Simonsen – 25 års medlemskab
Michael Karlson – 25 års medlemskab
Preben Andersen – 40 års medlemskab

Stort tillykke og applaus til alle.
Nåle fremsendes til de der ikke er tilstede på dagen.

 Michael Karlson

Preben Andersen

Eventuelt:
Der er indkøbt 6 Walkie talkie radioer som kan benyttes til evt. afholdelse af prøver.

Vigtig information om våben

Vigtig information om våben

Har du en signal/startpistol liggende, skal du være opmærksom på, at våbentilladelsen nu skal være personlig.

Hvis en person bliver standset med en pistol, som ikke er registreret, er det ulovlig våbenbesiddelse og dermed strafbart.

Tidligere har regionen haft en fællestilladelse – men den dur ikke mere.

Forsvundne våben skal anmeldes til politiet, og da vi gerne vil undgå dette og selvfølgelig også udgifter til nye pistoler, sender vi derfor en efterlysning her.

Hvis efterlysningen mod forventning ikke giver resultat inden udgangen af 2015, vil våbnet, efter aftale med politiet, blive anmeldt som stjålent.

Regionen har tidligere efterlyst nedenstående hos de personer, som vi kunne have en forventning om at have regionens signalpistol liggende. Da det desværre ikke har givet det ønskede resultat, forsøger vi her på siden.

Vi savner: Turner Richards nr. 3700607

Har du den liggende efter et arrangement, eller ved hvem der evt. har glemt at aflevere, så kontakt regionsledelsen eller træningsudvalget hurtigst muligt.

 

 

Vedr. tilmeldinger til regionens arrangementer

Vedr. tilmeldinger til regionens arrangementer

Regionsledelsen har besluttet at:

 • at tilmelding til vore arrangementer fortrinsvis skal foregå via Conventus
 • at tilmeldingen lukker en uge inden arrangementet
 • at eftertilmelding kan foregå dels ved kontakt til prøveleder/skueleder og med en indbetaling til Conventus mod et ekstra gebyr på 50,00 kr.
Info fra DRK vedr. deltagelse på prøver

Info fra DRK vedr. deltagelse på prøver

Hundefører kend kravet til dig.

Som ny hundeejer kan det en gang imellem være lidt en jungle at finde ud af, hvad der skal til for at kunne deltage på træninger og prøver i DRK.
Derfor har nogen været uheldige, at selv om man egentlig troede man havde det hele i orden, så finder man for sent ud af, at det var det alligevel ikke.

Det er kun retriever racerne der kan deltage;
Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Flatcoated Retriever, Golden Retriever, Labrador Retriever og Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

I markprøvereglement kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:
Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og Working test:
Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.
Nationale A-prøver:

Såvel danske som udenlandske ejere og førere skal være medlem af DRK.

 

I DKK Schweissprøvereglerne kapitel 4, i adgang til prøverne står der:
Schweissprøver:
Danske prøvedeltager skal være medlem af DRK.
Andre racer kan deltage hvis der er plads og her er ikke krav til medlemskab til DRK.
Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.

I Drk Vildtspor reglement kapitel 7, i adgangskrav til prøverne står der:
Til Championatklasse:
Danske prøvedeltager skal være medlem af DRK.
Hunden skal have en 1. pr. på en DKK 400m/20 timers schweissprøve, eller en 1. pr på DRK’s UHM i vildtspor.
Udenlandske prøvedeltagere skal have en udenlandsk FCI stambog, samt opnået mindst vildtsporchampionat i et af de nordiske lande eller have opnået en 1. pr. på en DKK 400m/20 timers schweissprøve.
Generelt om stambogen:
Danskejede hunde skal være stambogsførte i DKK.
Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK – dersom deres udenlandske stamtavle er godkendt af DKK – få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hunden er Under registrering.

 

Regioner, Racer, prøveledere, dommere og trænere hjælp os og ikke mindst de nye i klubben, med at sikre at de har tingene på plads, så vi ikke skal slette et resultat.

Regler for tilbagebetaling

Regler for tilbagebetaling

Regionsledelsen har besluttet, at der vil være mulighed for at melde fra og dermed få det fulde beløb retur til et arrangement (prøve/træning) 7 dage før afholdelse/start.

Der behøves ingen dokumentation for, hvorfor man framelder.

Melder man fra under 7 dage før arrangementet, vil der ikke blive tilbagebetalt noget beløb. Dog er løbetid og pludselig længerevarende sygdom hos såvel hund som fører undtaget fra denne tidsregel. Er kurset/arrangementet påbegyndt, kan der ikke ske tilbagebetaling.

Man melder fra ved at kontakte instruktør eller prøveleder for det enkelte arrangement.

Rabataftale

Rabataftale

Som medlem af Region Centrum har du nu mulighed for opnå rabat, når du handler Østjysk Våbenhandel.

Aftalen går ud på:

 • Der ydes 10 % på beklædning, fodtøj og hundeudstyr til medlemmer. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
 • Såfremt handlen overstiger kr. 3.000, ydes 15 % til regionens instruktører, prøveledere og personer med tillidshverv.

Medlemmer skal for at opnå rabat fremvise et kort udstedt af regionsledelsen.

Kortet gælder for et år ad gangen = kalenderåret

For at få kortet sendes en mail til Hanne, sekretær hanne@drk-centrum.dk med oplysning om navn, medlemsnummer og et evt. frivilligt arbejde for regionen.

Der vil komme en mail retur med et kort med medlemsoplysninger og handelsbetingelser, der skal fremvises for at opnå rabatten

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk