Kategori: Nyheder

Opråb – opdateret kl.: 17:10

Opråb – opdateret kl.: 17:10

Region Centrum mangler ikke mere en prøveleder: Niels Knudsen har igen taget tjansen. Stor ros til Niels.

Region Centrum mangler en prøveleder til vores officielle WT d. 27.4.
Det er ikke, fordi MU ikke har forsøgt, at finde en prøveleder, men alle forespurgte har takket nej.

MU hjælper selvfølgelig med alt.

Der er endnu ikke reserveret noget terræn, så prøvelederen har alle muligheder for selv at have indflydelse.

Såfremt der ikke kommer et tilbud fra nogen inden 20.2.2019, ser vi os nødsaget til at aflyse prøven.

Interesserede skal kontakte Formanden for MU, Bjarke Røjgaard. tlf.nr.: 20 93 33 53

Referat fra årsmødet 2019

Referat fra årsmødet 2019

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
4. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
5. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse samt budget for indeværende år
6. Valg til regionsledelsen
a. Jens M. Jensen – modtager ikke genvalg
b. Jane Jensen – modtager genvalg
c. Marianne Buur Røjgård – modtager genvalg
d. Niels Knudsen ønsker at stille op til ledelsen
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
a. Skueudvalgs medlemmerne har valgt at trækker sig efter skuet i Vonge til marts, så vi opfordrer jer fremmødte eller hvis I kender nogen, der kunne være interesseret i skueudvalgsarbejde, til at stille op, så vi kan bibeholde et skue udvalg i region Centrum.
9. Uddeling af 25 og 50 års nåle. Supplerende oplysninger: 431 betalende medlemmer
10. Eventuelt.

Ad 1:
Ledelsen peger på Niels Knudsen – valgt
Ad 2:
Ledelsen foreslår Hanne Thuesen – valgt
Ad 3:
Kent Grambow og Bjarke Buur Røjgaard
Ad 4:
Ledelsens beretning fremlagt af Michael Karlson:

Ledelsen har i 2018 konstitueret sig som følgende

• Regionsleder: Michael Karlson – RKU
• Viceregionsleder: Henrik Sørensen
• Kasser: Jane Jensen
• Sekretær: Marianne Buur Røjgård
• Medlem: Jens M. Jensen -TU
• Suppleant: Hanne Løber Thuesen og Niels Knudsen
• Webmaster: Hanne Løber Thuesen
Vi har i 2018 haft officielle-, og uofficielle prøver, Skue, samt ikke mindst en masse træninger rundt om i hele regionen. Jeg vil gerne takke instruktører og nye instruktør aspiranter.
Til afvikling af alle disse aktiviteter kræves der en masse frivillige hjælpere.
Uden disse hjælpere, var det ikke muligt at afholde nogle aktiviteter.
Jeg vil derfor gerne på Regionsledelsens vegne understrege hvor glade vi er for Jeres hjælp.
Dette gælder naturligvis både de af Jer der har været med i mange år, og som år efter år møder op, ligesom det gælder de mennesker der i 2018 for første gang hjalp til ved et arrangement. Mange tak for hjælpen!

Det er ifølge DRK’s vedtægter er det sådan, at en regionsledelse skal være på 5 eller 7 medlemmer. Vi vil gerne opfordre de tilstedeværende til at overveje at deltage i arbejdet.

Mødeaktivitet:
Regionsledelsen har afholdt 4 møder i indeværende år og har derudover været i jævnlig telefonisk – mail og FB-messenger kontakt med hinanden

Hjælperdagen blev arrangeret af os i ledelsen. D 5 august kørte 19 forventningsfulde Centrum medlemmer og ægtefæller med bus til Lille vildmose, hvor der var en guidetur igennem det meste af området. Fantastisk tur og flot natur.
I år er det så TU der står for planlægningen af hjælperdagen.
Som tak for indsatsen i de forskellige udvalg var vi (15 personer) i bowlingcenteret til en hyggelig komsammen.
Derudover skal der lyde en stor tak til vores siddende udvalg, uden dem, og deres frivillige arbejde, kunne regionen ikke ligge på det høje aktivitetsniveau år efter år.
Ad 5
Jane Jensen fremlægger regnskab 2019 og budget for 2020. Begge dele godkendes uden bemærkninger.
Ad 5a
Beretninger fra udvalg:
Skueudvalg ved Lis:
Skue i Vonge d. 4.3.2018 – Katarina Ramberg fra Sverige dømte labrador, Cheasapeake og Curly. Inga Bonnez dømte golden og flat. I alt 65 hunde.
Skueudvalget siger tak til hjælpere og sponsorer.
Skue i Vonge 23.2.2019 – dommere Anette Bystrup og Susanne Tilge
Markprøveudvalg ved Bjarke:
Centrum har afholdt 5 prøver samt prøve for flat og labrador. En stor tak til prøveledere, deres assistenter og hjælpere. En stor tak til Jane Jensen og Charlotte Skovgaard for, at vi kunne låne deres terræn.
MU satser på at kunne uddanne nye prøveledere via DRK’s kursustilbud
MU opfordres til at finde nye prøvelederassistenter og satse på uddannelse af disse også
MU gør opmærksom på, at der mangler 3 prøveledere til prøver 2019
Træningsudvalg ved Kim:
Gennem det sidste år har træningsudvalget bestået af
Dorthe Duelund som næstformand
Kim Leen som næstformand og sekretær
Jens M Jensen som ledelsesmedlem
Svend Erik Larsen, Erling Kruse og Anette Stensø som medlemmer
Dorthe, Kim og Anette træder ud af udvalget og Birgit Bie, Karin Gregersen samt Camilla Conradsen er trådt ind i stedet.
I år har vi haft 257 hunde igennem på træningspladserne.
Dette kan kun lade sig gøre fordi vores instruktører igen og igen bakker op om klubben og hjælper med at have hold. Derfor skal en meget stor tak lyde til alle de instruktører der hjælper vores medlemmer på træningspladserne.
Vi har en opfordring til medlemmerne.
Vi ser gerne at folk respekterer, at træningsarealerne er reserveret til de hold, der er planlagt i klubben. Så planlagte hold kan komme til arealerne på træningsdagene.
Erling Kruse har fået gang i sporhold i region centrum og påbegynder snart næste hold.
Der er planer om en spor prøve til sommer og Erling har gode planer for spor fremadrette.
Det er en stor opgave at planlægge spor-træning. Så skulle der sidde en ildsjæl som kunne tænke sig at hjælpe Erling på en prøve, med træning mm er i meget velkommen til at kontakte ham.
Vi har i år sendt 4 personer på den nye instruktøruddannelse fra DRK.
Birgit Bie, Marianne Røjgaard, Michael Domino og Karin Gregersen.
De har alle bestået deres eksamen
Vi glæder os til at høre om deres erfaringer herom.
Næste sæson sender vi yderlige 2 mere på uddannelsen. Birthe Hansen og Camilla Conradsen
Instruktører har igen i år været inviteret til Fjelsted Skov Kro, hvor Karina Graversen fortalte om hundens nervesystem og om stress på træningspladserne. En meget spændende dag.
Og i Februar er instruktørerne inviteret til et dagsarrangement med Irene Jarnved som vil fortælle om opsætning af mål og delmål når man underviser og hvordan man kommer videre, når der opstår problemer i øvelserne.
Vinter drive-in vil blive afholdt 3 gange.
Første gang i Skanderborg den 27. januar, anden gang den 17.februar i Silkeborg og 3 gang den 10. marts i klovborg. Følg med på hjemmesiden for stederne der afholdes Vinter Drive-in
Vi ser frem til at møde jer på træningspladserne igen i 2019
Sporudvalg ved Erling:
Vi har afholdt 2 x schweisstræning i 2018 i Frederikshåb plantage med 8 deltagere hver gang.
I 2019 starter et nyt hold med 5 deltagere den 2. februar, alle erfarne hundeførere. Den 23. april starter et hold for nye hundeførere, her er plads til 3 deltagere. I slutningen af august vil vi starte et nyt hold. Al træning foregår i Hampen Plantage.
Den 16. juni vil vi afholde en sporprøve i Gludsted Plantage, hvor vi forventer at der vil være følgen de spor 400m/3 timer, 400m/20 timer og 1000m/20 timer. Her vil der være plads til 4 til 5 deltagere.
Den 29. september vil vi afholde en vildtsporprøve, også kaldet championatprøve, i Gludsted Plantage, her forventer vi at få plads til 8 spor.
Ad 6
På valg er Marianne Buur Røjgaard og Jane Jensen
Kandidater er Niels Knudsen og Camilla Conradsen
Efter optælling af stemmer bliver Jane Jensen, Camilla Conradsen og Niels Knudsen valgt til ledelsen.
Marianne Buur Røjgaard bliver 1. suppleant.
Derefter melder Henning Pedersen sig som 2. suppleant
Ad 7
Karin Knudsen genvælges som revisor
Som suppleant for revisor vælges Henrik Damm
Ad 8
Ingen indkomne forslag
Ad 9
Der siges farvel og tak for godt samarbejde til Jens Jensen og Marianne Røjgaard fra ledelsen, Dorthe Duelund, Kim Leen og Anette Stentsøe fra træningsudvalget, Hanne Thuesen fra markprøveudvalget og Else Sørensen og Lis Jensen fra skueudvalget.
3 x 25 års jubilarer: Hanne Jensen og Erling Sørensen (begge ikke til stede) og Kent Grambow
2 x 50 års jubilarer: Henning Iversen og Erling Kjær Pedersen (begge ikke til stede)
Jubilarer som ikke deltog i årsmødet får deres nåle tilsendt.
Ad 10
• Camilla Conradsen opfordrer ledelsen til at tænke på indkøb af træningsudstyr som dummiskydere
• Ang. haglvåben på prøver. Der er endnu ikke givet nogen tilladelse
• Anja opfordrer til at indlæg til bladet sendes til hende i god tid inden deadline
• Der opfordres til at planlægge Centrums 50 års jubilæum 2020 i god tid


25 års jubilar Kent Grambow


Den nye ledelse i Centrum

Begynderklassetræning 2019

Begynderklassetræning 2019

Der er træningsstart
lørdag d. 12.01.2019 kl 10:00.

Træningen kommer til at foregå enten lørdag eller søndag – det aftales fra gang til gang
Sidste træingsdag bliver søndag d. 24.02.2019

Der er maximalt plads til 10 hunde

Instruktør Michael Karlson, mobil 40185127
Mødested Casa Egeskovvej Horsens.

Tilmeld:

Tilmeldte:

Venteliste:

En lille opfordring mere

En lille opfordring mere

Hvis du tænker ”jeg kunne godt tænke mig at være med til at gøre en forskel”, men Regionsledelse ikke lige er sagen, så meld dig endelig ind i et af de andre udvalg.
Markprøve- / Trænings- / skueudvalgene, der er mange muligheder

Kontakt de respektive formænd for udvalgene, hvis det har vakt din interesse, de står klar med svar på dine spørgsmål.

Årsmøde i Region Centrum

Årsmøde i Region Centrum

Der indkaldes hermed til Årsmøde i Region Centrum

Torsdag d. 24. januar 2019, kl. 19:00
Håndværker- og Industriforeningens lokaler, Allegade 16, 8700 Horsens

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst to stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
4. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
5. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge samt budget for indeværende år
6. Valg til regionsledelsen:
1. Jens Jensen – modtager ikke genvalg
2. Jane Jensen – modtager genvalg
3. Marianne Røjgaard – modtager genvalg
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag til behandling på årsmødet indsendes til regionsledelsen senest 14 dage før årsmødet.

Opfordring
Vil du være med til at sætte kursen for Region Centrum?
I år er tre medlemmer af regionsledelsen i Region Centrum på valg.
Derudover har regionsledelsen stadig et ønske om at udvide bestyrelsen fra de nuværende fem til syv personer. Vi tror på, at flere medlemmer i ledelsen skaber en bedre debat og deraf et bedre grundlag for en beslutning.
Vi har brug for dig!

Derfor skal du stille op:

 • Din deltagelse i regionens aktiviteter er vigtig for dig.
 • Du får indflydelse på regionens udvikling og dermed din egen træning og fritid.
 • Du tager ansvar og hjælper også andre medlemmer ved at gøre regionen bedre.
 • Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan tage med dig.
 • Du lærer andre frivillige i klubben at kende og skaber et godt netværk.

Det kan du få indflydelse på:

 • Du træffer beslutninger om den daglige drift af regionen herunder styring af økonomien.
 • Du laver retningslinjer for hvordan samarbejdet mellem regionen og medlemmerne skal fungere
 • Du skaber overordnede rammer for et godt samarbejde mellem regionens udvalg og med landets øvrige DRK regioner

Sådan stiller du op:
Du skal melde dit kandidatur til regionsledelsen senest d. 20. december 2018.

Hvis du vil høre mere om regionsledelsens arbejde, inden du beslutter dig, er du er velkommen til at kontakte formand Michael Karlson eller en af os andre i ledelsen. Vores kontaktoplysninger finder du på hjemmesiden www.drk-centrum.dk

Et godt tilbud

Et godt tilbud

Kære region Centrum

Vi vil gerne give et godt tilbud til alle regionens medlemmer på vores Siccaro dækkener, som tak for den støtte vi får fra jer.

Vi kan tilbyde alle medlemmer 15% rabat, når man køber Siccaro produkter, dertil medfølger en gratis tørrehandske og fri fragt.

Brug rabatkoden: Rabat

Link til vores side: www.hundeogkattefodershop.dk

Schweisstræning

Schweisstræning

Schweisstræning

Har du lyst til at træne schweiss spor med din hund, er muligheden der nu. Træningen er både
for nybegyndere og øvede og foregår i Frederikshåb Plantage.
Træningen foregår lørdage fra kl. 9:00 , hvor vi lægger de friske spor. Til de øvede hunde, vil
der være mulighed for at lægge overnatningsspor fredag eftermiddag. Vi deles om at lægge
disse spor.
Nybegyndere kan låne udstyr til at starte med.
Vi har kun en hund på sporet ad gangen, da man lærer meget af at se andre gå spor. Der vil
være en del ventetid for hundene i bilerne, så det er vigtigt at du har vand med til hunden.

Træningen foregår på følgende dage:

 • 25/8
 • 8/9
 • 22/9
 • 6/10
 • 27/10
 • 10/11
 • 24/11

Vi forventer at være færdig med træning ca. kl. 13:00

Der er plads til 8 hunde.
Tilmeldingsfrist 10. august.
Pris kr. 600,-

Deltagere i træningen vil få tilsendt mere info.

Instruktør:
Erling Kruse 6130 4110
Lars Rasmussen

Tilmeldte:

Resultater fra C – prøven d. 6.5.2018 Kulsø

Resultater fra C – prøven d. 6.5.2018 Kulsø

Begynderklasse:

1 pr. Birger Toft Hansen/Gabi – bedste hund
1 pr. Charlotte Staun/Angelica

Åben klasse:
1 pr. Carsten Dalsgård/Leika – bedste hund
1 pr. Arne Ravn/Kashmir
1 pr. Rie Jøhnke/Debbi

Vinderklasse:
1. vinder Nana Hingelberg/Remix
2. vinder Erwin Boldes/Action
3. vinder Rie Jøhnke/Lauge
4. vinder Svend-Erik Hein/Dagmar

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk