Kategori: Nyheder

Hvalpe-/lydigheds-/brugsprøvetræning

Hvalpe-/lydigheds-/brugsprøvetræning

Et nyt hvalpe-/lydigheds-/brugsprøvetræning starter op i Hornborg.
Så har du fået hvalp eller trænger du til at få opfrisket lydigheden, er dette kursus lige dig

Start: Lørdag d. 06.10.2018 kl 10:00
Instruktør: Karin Gregersen
Mobil: 30118839
Mødested: Gammelmarksvej 2, Hornborg
8 gange træning.
Pris: 350 kr.

Tilmelding her:

Tilmeldte:

Schweisstræning

Schweisstræning

Schweisstræning

Har du lyst til at træne schweiss spor med din hund, er muligheden der nu. Træningen er både
for nybegyndere og øvede og foregår i Frederikshåb Plantage.
Træningen foregår lørdage fra kl. 9:00 , hvor vi lægger de friske spor. Til de øvede hunde, vil
der være mulighed for at lægge overnatningsspor fredag eftermiddag. Vi deles om at lægge
disse spor.
Nybegyndere kan låne udstyr til at starte med.
Vi har kun en hund på sporet ad gangen, da man lærer meget af at se andre gå spor. Der vil
være en del ventetid for hundene i bilerne, så det er vigtigt at du har vand med til hunden.

Træningen foregår på følgende dage:

 • 25/8
 • 8/9
 • 22/9
 • 6/10
 • 27/10
 • 10/11
 • 24/11

Vi forventer at være færdig med træning ca. kl. 13:00

Der er plads til 8 hunde.
Tilmeldingsfrist 10. august.
Pris kr. 600,-

Deltagere i træningen vil få tilsendt mere info.

Instruktør:
Erling Kruse 6130 4110
Lars Rasmussen

Tilmeldte:

Resultater fra C – prøven d. 6.5.2018 Kulsø

Resultater fra C – prøven d. 6.5.2018 Kulsø

Begynderklasse:

1 pr. Birger Toft Hansen/Gabi – bedste hund
1 pr. Charlotte Staun/Angelica

Åben klasse:
1 pr. Carsten Dalsgård/Leika – bedste hund
1 pr. Arne Ravn/Kashmir
1 pr. Rie Jøhnke/Debbi

Vinderklasse:
1. vinder Nana Hingelberg/Remix
2. vinder Erwin Boldes/Action
3. vinder Rie Jøhnke/Lauge
4. vinder Svend-Erik Hein/Dagmar

Hvalpe/lydighedstræning

Hvalpe/lydighedstræning

6 x Hvalpe-/Lydigheds træning

Instruktør: Karin Gregersen
Mødested:
Gammelmarksvej 5,
Hornborg 8762 Flemming
Mobil 30118839

Pris: 400,00 kr.

Start: Mandag d. 14.05.2018 kl. 17:00

Tilmelding her:

Tilmeldte:

Træning til unghundemesterskabet

Træning til unghundemesterskabet

UNGHUNDEMESTERSKABSTRÆNING!

Det er med stor glæde vi kan tilbyde dig, der vil deltage i unghundemesterskabet 2018 – et unikt tilbud. For region Sydjylland & Centrum er gået i samarbejde for at kunne tilbyde den allerbedste forberedelse for de medlemmer, som skal deltage i Unghundemesterskabet 2018.

Målrettet træning med otte af regionernes erfarne og kompentente instruktører, der er tilrettelagt som opbyggende træning over flere eftermiddage og aftener i rotation mellem regionerne. Træningen bygges op med det udgangspunkt i, at hund og fører kan møde velforberedt til UHM den 12. august 2018 ved Meilgaard i region Østjylland.

Målgruppen:
Træningen er udelukkende rettet mod unghunde der vil stille op til UHM 2018. Det forventes samtidigt, at deltagerne møder til træning, at der læses ‘lektier’ og dermed har et engagement hertil.

Formål:
Der fokuseres på de kompetencer som unghunden skal beherske for at kunne begå sig i begynderklassen med et 1pr.-niveau, og dermed gennemføre de indledende poster ved UHM. Men træningen har selvfølgelig også et langsigtet perspektiv mod åbenklasse og dernæst konkurrenceklassen. Træningen vil være opbyggende, og der tages udgangspunkt i den enkelte hund.

Forløbet:
Der trænes ialt minimum otte gange ved trænere i teams á to frem mod UHM 2018 i intervaller med bestemte fokusområder. Almen linieføring, fri ved fod samt ro på post vil alle være naturlige elementer i træningen. Der vil ligeledes fremgå brugen af vildt ved træningerne.

Instruktører:
Karsten Hoffmann, Jan Henriksen, Steen Christensen, Gert Svensson, Carsten Andersen, Michael Karlsson, Svend Larsen og Steen Ludvigsen – alle nogle af områdets mere erfarne markprøvefolk, har indvilget i at stille deres ekspertise til rådighed i løbet af træningsforløbet.

Træningsterræner:
Vil skifte mellem terræner i Sydjylland og Centrum, og deltagerne skal være indstillet på at køre længere afstande i forbindelse med træningerne. Adresser på træningerne følger snarest.

Pladsantal:
12 hunde, som alle vil deltage i UHM 2018. Fortrinsret for medlemmer af Sydjylland & Centrum, naturligvis!

Datoer:
Opstart den 15 april 2018, dernæst den 22 april 2018. Endvidere den 31 maj 2018 samt den 7 juni 2018. De sidste datoer lægges endeligt fast, når terrænplan er total på plads.

 • søndag den 15 april 2018, kl. 09.00 – tema: markering & dirigering – Sydjylland: Hønning Plantage, Stævnepladsen,
 • søndag den 22 april 2018, kl. 09.00 – tema: markering & dirigering – Sydjylland: Hønning Plantage, Stævnepladsen, Instruktører: Jan Henriksen og Karsten Hoffmann
 • søndag den 6. maj, kl. 09:30 – tema: søgningsarbejde – Sydjylland: Marbæk Plantage, instruktører: Steen Christensen og Gert Svensson
 • søndag den 13. maj, kl. 09:30 – tema: søgningsarbejde – Sydjylland: Marbæk Plantage, instruktører: Steen Christensen og Gert Svensson
 • torsdag den 31 maj 2018, kl. 18.00 – tema: markering – Centrum: Egeskovvej, Gedved, Horsens (GPS: 55.927490, 9.828227), instruktører: Carsten Andersen, Michael Karlson og Svend-Erik Larsen
 • torsdag den 7 juni 2018, kl. 18.00 – tema: markering – Centrum: Egeskovvej, Gedved, Horsens (GPS: 55.927490, 9.828227), instruktører: Carsten Andersen, Michael Karlson og Svend-Erik Larsen
 • mandag d. 30.juli 2018 – tema: vandarbejde – Sydjylland: Hannerup Engvej 60, Fredericia, instruktører Steen Ludvigsen og Walter Mygil
 • tirsdag d. 7.august 2018 – tema: vandarbejde & åkander – Sydjylland: Nordager 31, Kolding, instruktører Steen Ludvigsen og Walter Mygil

Pris: DKK 800,00,- for otte gange træning.
Der tages forbehold mod ændringer: dato – instruktør mm. – hold øje med hjemmesiden

Tilmelding: via enten region Sydjyllands eller Centrums hjemmeside.

 

Tilmeldte:

Referat fra årsmødet 25. januar 2018

Referat fra årsmødet 25. januar 2018

Referat fra Region Centrum Årsmøde

Valg af dirigent: Ledelsen forslår Carsten Andersen. Vælges ved applaus

Valg af referent: Marianne Røjgaard. Vælges ved applaus

Valg af mindst 2 stemmetællere: Kristian og Bjarke Buur Røjgaard

Ledelsen aflægger beretning til godkendelse. – Enstemmigt godkendt.
Fremlægger planer for fremtidigt arbejde: Formanden har ytret ønske om at man fremadrettet skal være 7 medlemmer i ledelsen, da 5 kan være sårbart. Gældende regler gør det mulig fra næste årsmøde.
Der er pt. Et ønske fra Dansk Retriever klub side om at ensarte tingene mere i regionerne, dog er der ingen endelig udmelding på tiltag, men dette tages op når det bliver aktuelt.

Beretning fra Div. Udvalg:

Markprøve udvalg:
Udvalget takker for god opbakning til div. prøver der er afholdt i 2017.
Prøveledere nævnes og får særlig tak for stor indsats.
Der takkes for indsatser til Regionens brugsprøver.
Hold DM på Fur blev til en flot 2.plads med lige point som vinderne til Centrum. Holdkaptajn Morten Rasmussen takkes for en flot indsats og udvalget meddeler at han igen i år har takket ja til at være Centrums kaptajn og stå for udtagelsen til holdet.
Der er planlagt 4 prøver i 2018 + Hold DM træning. Er påsat på Centrums hjemmeside.
Alle der har bidraget til Udvalgets aktiviteter får stor tak.

Trænings udvalg:
2 medlemmer er udtrådt: Birgit Bie Rasmussen og Karin Gregersen.
De takkes for deres store indsats.
Indtrådt i stedet er: Svend Erik Kristensen og Erling Kruse.
Alle instruktører får stor tak for deres indsat.
354 hunde har været igennem på træningspladsen som er en ny rekord for Regionen.
Igangværende aktiviteter: Vinter Drive in træning + nyoprettet tilbud om sporhold som Erling Kruse står i spidsen for.
4 instruktører er send afsted på Retrieverklubbens instruktør uddannelse:
Birgit Bie Rasmussen
Karin Gregersen
Marianne Røjgaard
Michael Domino
– Forårstræning er nu planlagt og tilmelding er åben på hjemmesiden.

Skue udvalget:
5/3 2017 blev der afholdt skue i Vonge hallen. 2 Norske dommere dømte 41 hunde.
– Der siges tak til sponsorerne
Hanne er trådt ud og takkes for sin store indsats. De er nu to medlemmer tilbage og har et stort ønske om flere kræfter i udvalget.
Marianne Røjgaard træder til pr. dd.
4/3  afholdes igen vores årlige skue i Vonge hallen.

Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge.
kassebeholdningen ser fornuftig ud, trods investering i 6 nye Walkie talki radioer.
Godkendes ved applaus.
Budget for indeværende år: Der bugetteres med et forsigtigt overskud på 1000 kr.
– Kommentar fra Revisor Karin Knudsen:
Ledelsen bør fremadrettet ved skift af kasser først overdrage opgaven når formaliteter er gået på plads i forhold til hvem der kan tilgå klubbens konti, så vi undgår en lignende situation med at ny kasser skal ligge store summe penge ud for klubben af sin privat økonomi.
Dette tages til efterretning.

Valg til regionsledelsen:

Nuværende på valg:
Michael Karlson – ønsker genvalg
Thomas Vingum Jensen – ønsker ikke genvalg
Kim Leen 2. supleant

Følgende stiller op til valg:
Henrik Sørensen
Niels Knudsen
Michael Karlson
Hanne Thuesen
Kim Leen

Der stemmes ved hemmelig afstemning via stemmesedler. 3 navne skrives på hver seddel.
2 vælges til ledelsen – 2 vælges til suppleanter
optælling:
Valgt til ledelsen:
Michael Karlson
Henrik Sørensen
1. Suppleant: Hanne Thuesen
2. Suppleant: Niels Knudsen

 

Tillykke med valget ved applaus og Thomas og Kim Leen takkes for sit engegement i Ledelsen

Valg af revisor samt revisorsuppleant:
Revisor: Karin Knudsen genvælges ved applaus
Revisor suppleant: Preben G. Andersen ved applaus

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkommende forslag

Årets initiativpris uddeles:
Instruktør Karin Gregersen tildeles prisen.
Hun er indstillet af ledelsen for sit store arrangement for at have lydighedshold kørende stort set året rundt.
Hun er en passioneret instruktør og hun har en positiv tilgang til både træningen, hundene og deres førere. Regionen føler sig heldige med at Karin vil bruge sine kræfter på en stor indsats som kommer mange af vores medlemmer til gode.
Velfortjent og tillykke tillykke til Karin.

 

Der uddeles jubilæumsnåle fra Dansk retriever klub:
Ervin Boldes – 25 års medlemskab
Birger Hansen – 25 års medlemskab
Kirsten Sander – 25 års medlemskab
Bjarne Simonsen – 25 års medlemskab
Michael Karlson – 25 års medlemskab
Preben Andersen – 40 års medlemskab

Stort tillykke og applaus til alle.
Nåle fremsendes til de der ikke er tilstede på dagen.

 Michael Karlson

Preben Andersen

Eventuelt:
Der er indkøbt 6 Walkie talkie radioer som kan benyttes til evt. afholdelse af prøver.

Holdudtagelse 2018

Holdudtagelse 2018

Morten Rasmussen har efter sidste års succes igen tilbudt at tage tjansen som coach til træning og udtagelse af hold til Hold DM juni 2018.

Træningsdatoer:

11.2.2018 – Bakkeskoven 81, 8464 Galten

4.3.2018 – Bygholm – mødested P-pladsen

25.3.2018 – Træningsplads oplyses senere

Tilmeld:

Efter den sidste træning sammensætter Morten holdene ud fra de observationer, der er gjort gennem træningerne. Træningerne vil blive afholdt hen over to måneder først på året, således at det hold der bliver udtaget har god tid til at træne op til Hold DM i juni.

Træningerne afholdes som dagstræninger i weekender.

Krav til deltagerne:

 • Alle medlemmer af Region Centrum, som har en hund, der er kvalificeret til vinderklassen.
 • Det forventes, at man er indstillet på at tage med til Hold DM, hvis man bliver udtaget.
 • Der udtages et hold med fire deltagere + to reserver.
 • Det forventes, at man deltager i minimum to af de tre træninger.
 • Coachen udtager holdet på baggrund af træningerne.

Det koster 400,00 kr. at deltage i træningen. Pengene vil gå til: Vildt, hjælpere og kaffe/te og et rundstykke at starte dagen på (frokost medbringes hjemmefra af den enkelte).

Tilmelding via www.drk-centrum.dk.

Coachen udpeges af MU.

Hvis du har spørgsmål til holdudtagelsen, er du velkommen til at kontakte markprøveudvalget.

Tilmeldte:

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk