Referat fra årsmødet 25. januar 2018

Referat fra årsmødet 25. januar 2018

Referat fra Region Centrum Årsmøde

Valg af dirigent: Ledelsen forslår Carsten Andersen. Vælges ved applaus

Valg af referent: Marianne Røjgaard. Vælges ved applaus

Valg af mindst 2 stemmetællere: Kristian og Bjarke Buur Røjgaard

Ledelsen aflægger beretning til godkendelse. – Enstemmigt godkendt.
Fremlægger planer for fremtidigt arbejde: Formanden har ytret ønske om at man fremadrettet skal være 7 medlemmer i ledelsen, da 5 kan være sårbart. Gældende regler gør det mulig fra næste årsmøde.
Der er pt. Et ønske fra Dansk Retriever klub side om at ensarte tingene mere i regionerne, dog er der ingen endelig udmelding på tiltag, men dette tages op når det bliver aktuelt.

Beretning fra Div. Udvalg:

Markprøve udvalg:
Udvalget takker for god opbakning til div. prøver der er afholdt i 2017.
Prøveledere nævnes og får særlig tak for stor indsats.
Der takkes for indsatser til Regionens brugsprøver.
Hold DM på Fur blev til en flot 2.plads med lige point som vinderne til Centrum. Holdkaptajn Morten Rasmussen takkes for en flot indsats og udvalget meddeler at han igen i år har takket ja til at være Centrums kaptajn og stå for udtagelsen til holdet.
Der er planlagt 4 prøver i 2018 + Hold DM træning. Er påsat på Centrums hjemmeside.
Alle der har bidraget til Udvalgets aktiviteter får stor tak.

Trænings udvalg:
2 medlemmer er udtrådt: Birgit Bie Rasmussen og Karin Gregersen.
De takkes for deres store indsats.
Indtrådt i stedet er: Svend Erik Kristensen og Erling Kruse.
Alle instruktører får stor tak for deres indsat.
354 hunde har været igennem på træningspladsen som er en ny rekord for Regionen.
Igangværende aktiviteter: Vinter Drive in træning + nyoprettet tilbud om sporhold som Erling Kruse står i spidsen for.
4 instruktører er send afsted på Retrieverklubbens instruktør uddannelse:
Birgit Bie Rasmussen
Karin Gregersen
Marianne Røjgaard
Michael Domino
– Forårstræning er nu planlagt og tilmelding er åben på hjemmesiden.

Skue udvalget:
5/3 2017 blev der afholdt skue i Vonge hallen. 2 Norske dommere dømte 41 hunde.
– Der siges tak til sponsorerne
Hanne er trådt ud og takkes for sin store indsats. De er nu to medlemmer tilbage og har et stort ønske om flere kræfter i udvalget.
Marianne Røjgaard træder til pr. dd.
4/3  afholdes igen vores årlige skue i Vonge hallen.

Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge.
kassebeholdningen ser fornuftig ud, trods investering i 6 nye Walkie talki radioer.
Godkendes ved applaus.
Budget for indeværende år: Der bugetteres med et forsigtigt overskud på 1000 kr.
– Kommentar fra Revisor Karin Knudsen:
Ledelsen bør fremadrettet ved skift af kasser først overdrage opgaven når formaliteter er gået på plads i forhold til hvem der kan tilgå klubbens konti, så vi undgår en lignende situation med at ny kasser skal ligge store summe penge ud for klubben af sin privat økonomi.
Dette tages til efterretning.

Valg til regionsledelsen:

Nuværende på valg:
Michael Karlson – ønsker genvalg
Thomas Vingum Jensen – ønsker ikke genvalg
Kim Leen 2. supleant

Følgende stiller op til valg:
Henrik Sørensen
Niels Knudsen
Michael Karlson
Hanne Thuesen
Kim Leen

Der stemmes ved hemmelig afstemning via stemmesedler. 3 navne skrives på hver seddel.
2 vælges til ledelsen – 2 vælges til suppleanter
optælling:
Valgt til ledelsen:
Michael Karlson
Henrik Sørensen
1. Suppleant: Hanne Thuesen
2. Suppleant: Niels Knudsen

 

Tillykke med valget ved applaus og Thomas og Kim Leen takkes for sit engegement i Ledelsen

Valg af revisor samt revisorsuppleant:
Revisor: Karin Knudsen genvælges ved applaus
Revisor suppleant: Preben G. Andersen ved applaus

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkommende forslag

Årets initiativpris uddeles:
Instruktør Karin Gregersen tildeles prisen.
Hun er indstillet af ledelsen for sit store arrangement for at have lydighedshold kørende stort set året rundt.
Hun er en passioneret instruktør og hun har en positiv tilgang til både træningen, hundene og deres førere. Regionen føler sig heldige med at Karin vil bruge sine kræfter på en stor indsats som kommer mange af vores medlemmer til gode.
Velfortjent og tillykke tillykke til Karin.

 

Der uddeles jubilæumsnåle fra Dansk retriever klub:
Ervin Boldes – 25 års medlemskab
Birger Hansen – 25 års medlemskab
Kirsten Sander – 25 års medlemskab
Bjarne Simonsen – 25 års medlemskab
Michael Karlson – 25 års medlemskab
Preben Andersen – 40 års medlemskab

Stort tillykke og applaus til alle.
Nåle fremsendes til de der ikke er tilstede på dagen.

 Michael Karlson

Preben Andersen

Eventuelt:
Der er indkøbt 6 Walkie talkie radioer som kan benyttes til evt. afholdelse af prøver.

Comments are closed.

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk