Referat fra årsmødet 2019

Referat fra årsmødet 2019

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
4. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
5. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse samt budget for indeværende år
6. Valg til regionsledelsen
a. Jens M. Jensen – modtager ikke genvalg
b. Jane Jensen – modtager genvalg
c. Marianne Buur Røjgård – modtager genvalg
d. Niels Knudsen ønsker at stille op til ledelsen
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
a. Skueudvalgs medlemmerne har valgt at trækker sig efter skuet i Vonge til marts, så vi opfordrer jer fremmødte eller hvis I kender nogen, der kunne være interesseret i skueudvalgsarbejde, til at stille op, så vi kan bibeholde et skue udvalg i region Centrum.
9. Uddeling af 25 og 50 års nåle. Supplerende oplysninger: 431 betalende medlemmer
10. Eventuelt.

Ad 1:
Ledelsen peger på Niels Knudsen – valgt
Ad 2:
Ledelsen foreslår Hanne Thuesen – valgt
Ad 3:
Kent Grambow og Bjarke Buur Røjgaard
Ad 4:
Ledelsens beretning fremlagt af Michael Karlson:

Ledelsen har i 2018 konstitueret sig som følgende

• Regionsleder: Michael Karlson – RKU
• Viceregionsleder: Henrik Sørensen
• Kasser: Jane Jensen
• Sekretær: Marianne Buur Røjgård
• Medlem: Jens M. Jensen -TU
• Suppleant: Hanne Løber Thuesen og Niels Knudsen
• Webmaster: Hanne Løber Thuesen
Vi har i 2018 haft officielle-, og uofficielle prøver, Skue, samt ikke mindst en masse træninger rundt om i hele regionen. Jeg vil gerne takke instruktører og nye instruktør aspiranter.
Til afvikling af alle disse aktiviteter kræves der en masse frivillige hjælpere.
Uden disse hjælpere, var det ikke muligt at afholde nogle aktiviteter.
Jeg vil derfor gerne på Regionsledelsens vegne understrege hvor glade vi er for Jeres hjælp.
Dette gælder naturligvis både de af Jer der har været med i mange år, og som år efter år møder op, ligesom det gælder de mennesker der i 2018 for første gang hjalp til ved et arrangement. Mange tak for hjælpen!

Det er ifølge DRK’s vedtægter er det sådan, at en regionsledelse skal være på 5 eller 7 medlemmer. Vi vil gerne opfordre de tilstedeværende til at overveje at deltage i arbejdet.

Mødeaktivitet:
Regionsledelsen har afholdt 4 møder i indeværende år og har derudover været i jævnlig telefonisk – mail og FB-messenger kontakt med hinanden

Hjælperdagen blev arrangeret af os i ledelsen. D 5 august kørte 19 forventningsfulde Centrum medlemmer og ægtefæller med bus til Lille vildmose, hvor der var en guidetur igennem det meste af området. Fantastisk tur og flot natur.
I år er det så TU der står for planlægningen af hjælperdagen.
Som tak for indsatsen i de forskellige udvalg var vi (15 personer) i bowlingcenteret til en hyggelig komsammen.
Derudover skal der lyde en stor tak til vores siddende udvalg, uden dem, og deres frivillige arbejde, kunne regionen ikke ligge på det høje aktivitetsniveau år efter år.
Ad 5
Jane Jensen fremlægger regnskab 2019 og budget for 2020. Begge dele godkendes uden bemærkninger.
Ad 5a
Beretninger fra udvalg:
Skueudvalg ved Lis:
Skue i Vonge d. 4.3.2018 – Katarina Ramberg fra Sverige dømte labrador, Cheasapeake og Curly. Inga Bonnez dømte golden og flat. I alt 65 hunde.
Skueudvalget siger tak til hjælpere og sponsorer.
Skue i Vonge 23.2.2019 – dommere Anette Bystrup og Susanne Tilge
Markprøveudvalg ved Bjarke:
Centrum har afholdt 5 prøver samt prøve for flat og labrador. En stor tak til prøveledere, deres assistenter og hjælpere. En stor tak til Jane Jensen og Charlotte Skovgaard for, at vi kunne låne deres terræn.
MU satser på at kunne uddanne nye prøveledere via DRK’s kursustilbud
MU opfordres til at finde nye prøvelederassistenter og satse på uddannelse af disse også
MU gør opmærksom på, at der mangler 3 prøveledere til prøver 2019
Træningsudvalg ved Kim:
Gennem det sidste år har træningsudvalget bestået af
Dorthe Duelund som næstformand
Kim Leen som næstformand og sekretær
Jens M Jensen som ledelsesmedlem
Svend Erik Larsen, Erling Kruse og Anette Stensø som medlemmer
Dorthe, Kim og Anette træder ud af udvalget og Birgit Bie, Karin Gregersen samt Camilla Conradsen er trådt ind i stedet.
I år har vi haft 257 hunde igennem på træningspladserne.
Dette kan kun lade sig gøre fordi vores instruktører igen og igen bakker op om klubben og hjælper med at have hold. Derfor skal en meget stor tak lyde til alle de instruktører der hjælper vores medlemmer på træningspladserne.
Vi har en opfordring til medlemmerne.
Vi ser gerne at folk respekterer, at træningsarealerne er reserveret til de hold, der er planlagt i klubben. Så planlagte hold kan komme til arealerne på træningsdagene.
Erling Kruse har fået gang i sporhold i region centrum og påbegynder snart næste hold.
Der er planer om en spor prøve til sommer og Erling har gode planer for spor fremadrette.
Det er en stor opgave at planlægge spor-træning. Så skulle der sidde en ildsjæl som kunne tænke sig at hjælpe Erling på en prøve, med træning mm er i meget velkommen til at kontakte ham.
Vi har i år sendt 4 personer på den nye instruktøruddannelse fra DRK.
Birgit Bie, Marianne Røjgaard, Michael Domino og Karin Gregersen.
De har alle bestået deres eksamen
Vi glæder os til at høre om deres erfaringer herom.
Næste sæson sender vi yderlige 2 mere på uddannelsen. Birthe Hansen og Camilla Conradsen
Instruktører har igen i år været inviteret til Fjelsted Skov Kro, hvor Karina Graversen fortalte om hundens nervesystem og om stress på træningspladserne. En meget spændende dag.
Og i Februar er instruktørerne inviteret til et dagsarrangement med Irene Jarnved som vil fortælle om opsætning af mål og delmål når man underviser og hvordan man kommer videre, når der opstår problemer i øvelserne.
Vinter drive-in vil blive afholdt 3 gange.
Første gang i Skanderborg den 27. januar, anden gang den 17.februar i Silkeborg og 3 gang den 10. marts i klovborg. Følg med på hjemmesiden for stederne der afholdes Vinter Drive-in
Vi ser frem til at møde jer på træningspladserne igen i 2019
Sporudvalg ved Erling:
Vi har afholdt 2 x schweisstræning i 2018 i Frederikshåb plantage med 8 deltagere hver gang.
I 2019 starter et nyt hold med 5 deltagere den 2. februar, alle erfarne hundeførere. Den 23. april starter et hold for nye hundeførere, her er plads til 3 deltagere. I slutningen af august vil vi starte et nyt hold. Al træning foregår i Hampen Plantage.
Den 16. juni vil vi afholde en sporprøve i Gludsted Plantage, hvor vi forventer at der vil være følgen de spor 400m/3 timer, 400m/20 timer og 1000m/20 timer. Her vil der være plads til 4 til 5 deltagere.
Den 29. september vil vi afholde en vildtsporprøve, også kaldet championatprøve, i Gludsted Plantage, her forventer vi at få plads til 8 spor.
Ad 6
På valg er Marianne Buur Røjgaard og Jane Jensen
Kandidater er Niels Knudsen og Camilla Conradsen
Efter optælling af stemmer bliver Jane Jensen, Camilla Conradsen og Niels Knudsen valgt til ledelsen.
Marianne Buur Røjgaard bliver 1. suppleant.
Derefter melder Henning Pedersen sig som 2. suppleant
Ad 7
Karin Knudsen genvælges som revisor
Som suppleant for revisor vælges Henrik Damm
Ad 8
Ingen indkomne forslag
Ad 9
Der siges farvel og tak for godt samarbejde til Jens Jensen og Marianne Røjgaard fra ledelsen, Dorthe Duelund, Kim Leen og Anette Stentsøe fra træningsudvalget, Hanne Thuesen fra markprøveudvalget og Else Sørensen og Lis Jensen fra skueudvalget.
3 x 25 års jubilarer: Hanne Jensen og Erling Sørensen (begge ikke til stede) og Kent Grambow
2 x 50 års jubilarer: Henning Iversen og Erling Kjær Pedersen (begge ikke til stede)
Jubilarer som ikke deltog i årsmødet får deres nåle tilsendt.
Ad 10
• Camilla Conradsen opfordrer ledelsen til at tænke på indkøb af træningsudstyr som dummiskydere
• Ang. haglvåben på prøver. Der er endnu ikke givet nogen tilladelse
• Anja opfordrer til at indlæg til bladet sendes til hende i god tid inden deadline
• Der opfordres til at planlægge Centrums 50 års jubilæum 2020 i god tid


25 års jubilar Kent Grambow


Den nye ledelse i Centrum

Comments are closed.

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk