Årsmøde d. 23.1.2020

Årsmøde d. 23.1.2020

Der indkaldes hermed til Årsmøde i Region Centrum
Torsdag d. 23. januar 2020, kl. 19:00
Håndværker- og Industriforeningens lokaler, Allegade 16, 8700 Horsens
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst to stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
4. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
5. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge samt budget for indeværende år
6. Valg til regionsledelsen:

Michael Karlson – modtager genvalg
Henrik Sørensen – modtager genvalg

Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til behandling på årsmødet indsendes til regionsledelsen senest 14 dage før årsmødet.

Opfordring

Vil du være med til at sætte kursen for Region Centrum?

I år er to medlemmer af regionsledelsen i Region Centrum på valg.
Derudover har regionsledelsen stadig et ønske om at udvide bestyrelsen fra de nuværende fem til syv personer. Vi tror på, at flere medlemmer i ledelsen skaber en bedre debat og deraf et bedre grundlag for en beslutning.

Vi har brug for dig!

Derfor skal du stille op:

  • Din deltagelse i regionens aktiviteter er vigtig for dig.
  • Du får indflydelse på regionens udvikling og dermed din egen træning og fritid.
  • Du tager ansvar og hjælper også andre medlemmer ved at gøre regionen bedre.
  • Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan tage med dig.
  • Du lærer andre frivillige i klubben at kende og skaber et godt netværk.

Det kan du få indflydelse på:

  • Du træffer beslutninger om den daglige drift af regionen herunder styring af økonomien.
  • Du laver retningslinjer for hvordan samarbejdet mellem regionen og medlemmerne skal fungere
  • Du skaber overordnede rammer for et godt samarbejde mellem regionens udvalg og med landets øvrige DRK regioner

Sådan stiller du op:

Du skal melde dit kandidatur til regionsledelsen senest d. 20. december 2019.
Hvis du vil høre mere om regionsledelsens arbejde, inden du beslutter dig, er du er velkommen til at kontakte formand Michael Karlson eller en af os andre i ledelsen. Vores kontaktoplysninger finder du på hjemmesiden www.drk-centrum.dk

Comments are closed.

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk