Regionsledelsen

Regionsledelsen

Kontaktperson til ledelsen

Regionsledelsen har konstitueret sig således

Regionsleder, TU og RKU: Michael Karlson, mik-k-@hotmail.com , tlf.: 40 18 51 27
Viceregionsleder, MU: Henrik Sørensen, henriksbuk@gmail.com , tlf.: 40 58 82 16
Kasserer Jane Jensen, jane@50593948.dk, tlf.: 50 59 39 48
Niels Knudsen, nkkn@privat.dk , tlf.: 24 75 23 33
Camilla Conradsen,  camilla_conradsen@hotmail.com, tlf.: 53 55 03 35

1. Suppleant Marianne Buur Røjgaard, mb8700@gmail.com , tlf.: 42 23 99 88
2. Suppleant Henning Pedersen, hp93907731@gmail.com, tlf.:93 90 77 31
 

Region Centrum er administrativt bygget op af en række udvalg, hver med deres eget ansvarsområde.

Over samtlige udvalg står dog regionsledelsen. Det samme er tilfældet i alle af Dansk Retriever Klubs regioner.

Det er regionsledelsen, der er ansvarlig for den daglige ledelse af DRK Region Centrum. Det vil sige bl.a. styring af økonomien, sikre et godt samarbejde mellem regionens udvalg og med landets andre DRK regioner.

Ledelsens medlemmer vælges på regionens årsmøde for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges 2 eller 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Indtræder en suppleant i stedet for et valgt medlem, overtager suppleanten den valgperiode, det udtrådte medlem havde.
På årsmødet vælges en revisor og en revisorsuppleant. Den afgående regionsledelse fungerer til og med årsmødet, hvorefter den nye ledelse træder til.
I hvert udvalg har regionsledelsen en repræsentant, som vælges ved konstituering hvert år.

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk