Markprøveudvalg

Markprøveudvalg

Medlemmer:

Formand: Bjarke Buur Røjgaard, bbr.flat@gmail.com, tlf.: 20 93 33 53
Medlem: Thomas Vingum Jensen,  t.vingum@stofanet.dk , tlf.: 40 16 74 74
Medlem: Kurt Pedersen, chakurs@oedsted.dk , tlf.: 21 44 95 59
Medlem: Kurt Vium, kurtvium@pc.dk , tlf.: 29 36 12 77
Medlem: Mogens Bülow, mogensbulow@hotmail.com , tlf.: 61 60 35 86
Sekretær: Anja Baumhauer, baumhauer@hotmail.com 
Ledelsesrepræsentant: Henrik Sørensen, henriksbuk@gmail.com , tlf.: 40 58 82 16

Kommissorium for Markprøveudvalget:

Formål:

At sikre en god planlægning og afvikling af prøver i Region Centrum

Målgruppe:

DRK’s medlemmer

Organisation:

MU refererer til Regionsledelsen

Der afholdes møder ad hoc – ca. 5/år

MU konstituerer sig på det første møde efter årsmødet

Opgaver:

  • Planlægning af WT og UWT i regionen
  • Planlægning af C – og B – prøver i regionen
  • I samarbejde med RKU at færdiggøre prøvekalenderen
  • Søge terræn til afholdelse af prøver
  • Finde prøveledere til prøverne, samt være en god backup for disse
  • Deltage i planlægning af øvrige arrangementer som hold-DM, WT for hold weekend
  • Planlægge Holdudtagelsens forløb

Ved at fortsætte på siden, accepteres brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk